ДАКТИЛОГРА̀Ф

ДАКТИЛОГРА̀Ф м. Спец. Специалист по дактилография и дактилоскопия.

— От гр. δακτυλογρB5ος.

Списък на думите по буква