ДАКТИЛОГРА̀ФИЯ

ДАКТИЛОГРА̀ФИЯ ж. Спец. 1. Наука за разпознаване отпечатъци от пръсти, която има приложение в криминалистиката.

2. Техника за писане на пишеща машина (Ал. Милев и др., РЧД..., 1970).

3. Начин на писане с пръсти като помощно средство за общуване с глухонемите.

— От гр. δBκτυλος 'пръст' + ‑графия.

Списък на думите по буква