ДАКТИЛОЛО̀ГИЯ

ДАКТИЛОЛО̀ГИЯ ж. Спец. 1. Начин на разговаряне с различни движения на пръстите; "език" на глухонемите.

2. Ръчна азбука на глухонемите.

— От гр. δBκτυλος 'пръст' + ‑логия.

Списък на думите по буква