ДАЛ

ДАЛ, да̀лът, да̀ла, мн. да̀лове, след числ. да̀ла, м. Диал. Клон на дърво. Там има [във Влашко] кале широко / има и дърво сребърно / със позлатени далове. Нар. пес., СбНУ XXII-XXIII, 75.

— Тур. dal.

ДАЛ

ДАЛ. Вж. дали.

Списък на думите по буква