ДАЛАВЀРАДЖИЙКА

ДАЛАВЀРАДЖИЙКА ж. Простонар. Жена, която се занимава с далавери.

Списък на думите по буква