ДАЛАВЀРАДЖИЙСТВО

ДАЛАВЀРАДЖИЙСТВО ср. Простонар. Дейност на далавераджия.

Списък на думите по буква