ДАЛА̀ЧЕНЕ

ДАЛА̀ЧЕНЕ1 ср. Рядко. Отгл. същ. от далача.

ДАЛА̀ЧЕНЕ

ДАЛА̀ЧЕНЕ2 ср. Рядко. Отгл. същ. от далача се.

Списък на думите по буква