ДАЛГЪ̀Ч

ДАЛГЪ̀Ч м. Диал. 1. Гмурец, който се спуска под вода да вади нещо.

2. Прен. Човек, който се впуска необмислено в някаква работа, който рискува смело.

3. Птица гмурец; потапник.

— Тур. dalgıç 'птица гмурец'. — От. Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква