ДАЛЕГЛЀД

ДАЛЕГЛЀД м. Остар. Далекоглед1. Пръв крачеше Панайот с далегледа, окачен на шията. Ст. Дичев, ЗС I, 500. Като седях един ден на един камък и гледах низ полето с далегледа (с пусулата), то видях тоя офицерин, че дойде при едни овчере. П. Хитов, МП, 81.

Списък на думите по буква