ДАЛЕКОГЛЀДЕН

ДАЛЕКОГЛЀДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Който се отнася до далекоглед1. Кометите, тия редки гости на нашето небе, принадлежат към най-загадъчните явления във всемира. Чрез далекогледни наблюдения и спектроскопични изследвания се е узнало доста за състава им и за описваните от тях пътища. ПН, 1934, кн. 2, 22.

Далекогледна тръба. Оптически уред, който служи за наблюдаване на небесните тела и на подробностите върху отдалечени земни предмети; телескоп. Бекон е изследвал фокусите на сферични и параболични огледала. Той говори и за далекогледна тръба. М. Калинков, ГГ, 25. Разбира се, че с далекогледна тръба ние ще видим много по-голям брой звезди от много по-малки величини. Г. Томалевски, АН, 317. Оказало се, че и други майстори преди него [Ханс Липперсхейм] били представили далекогледни тръби. ПЗ, 1981, кн. 10, 40.

Списък на думите по буква