ДАЛЕКОГЛЀДНОСТ

ДАЛЕКОГЛЀДНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Качество на далекоглед; далекогледство.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник.., 1941.

Списък на думите по буква