ДАЛЕКОГЛЀДСТВО

ДАЛЕКОГЛЀДСТВО, мн. няма, ср. 1. Недостатък в зрението, при който се виждат ясно само отдалечените предмети. Противоп. късогледство. Най-чести нарушения в зрението са късогледството и далекогледството (свръхгледство). Анат. VIII кл, 152.

2. Прен. Способност за предвиждане развоя на явления, събития; проницателност. Той винаги досега е проявявал далекогледство.

Списък на думите по буква