ДАЛЀКОМ

ДАЛЀКОМ нареч. Нар.-поет. Далече. Мари леко пейе / убава Еленка, / далеком се чува. Нар. пес., СбВСт, 581. Я що беше Марко добър юнак, /../ йот далеком иде и си вика: / — Стойте, стойте, петина юнаци! Нар. пес., СбНУ X, 84.

Списък на думите по буква