ДАЛЕКОМЀР

ДАЛЕКОМЀР м. Спец. Уред за непряко измерване на разстояния, употребяван най-често в геодезията, военното дело и фотографията. Той провери отново разстоянието до спирката чрез далекомера във военния бинокъл и пак огледа цялата местност с гората. Ем. Станев, ИК III и IV, 461.

Списък на думите по буква