ДАЛЕКОМЀРЕН

ДАЛЕКОМЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Спец. Който се отнася до далекомер. Релефността, а оттам и сигурността на преценката на разстоянието може да бъде повишена многократно.. Това се използува при артилерийските далекомерни тръби. Физ. X кл, 1951, 152.

Списък на думите по буква