ДАЛЕКОПРОВО̀Д

ДАЛЕКОПРОВО̀Д м. Електрическа мрежа, която отвежда ток на далечни разстояния. Тази вечер няма електричество.. Вероятно вражески самолети са повредили някъде далекопровода. Г. Караславов, Избр. съч. III, 123. Плющяха трансмисионни каиши, искреше динамото. Добитият ток се разливаше по далекопроводите към градове, села и паланки. Хората захвърляха с присмех газеничетата. П. Бобев, ЗП, 119. Едва сега Ташев си спомни, че в една такава бурна нощ, преди близо две години, загинаха двамата електричари на обекта, тръгнали да оправят далекопвовода. Т. Монов, СЧ, 17.

Списък на думите по буква