ДАЛЕКОРО̀ДСТВЕН

ДАЛЕКОРО̀ДСТВЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася за далечно, неблизко родство. Далекородствени връзки. Далекородствени отношения.

2. Биол. Който се осъществява между два индивида (растения или животни), чиито полови клетки притежават големи различия. Опитите също показали, че избирателността е по-силно изразена, когато противоречията в половите клетки са по-големи, което на практика се осъществява при далекородственото разнопородно кръстосване. ОБиол. Х кл, 69. Далекородствено оплождане.

Списък на думите по буква