ДАЛЕКОСТРУ̀ЕН

ДАЛЕКОСТРУ̀ЕН, ‑у̀йна, ‑у̀йно, мн. ‑у̀йни, прил. Сел.-стоп. За машина, апарат и под. — който разпръсква вода на голямо разстояние. Дъждовалните машини според начина на действие се разделят на стационарни и работещи в движение, а според далечината на разпръскване на водата — на далекоструйни, средноструйни и близкоструйни. Осн. сел. стоп. VIII кл, 63.

Списък на думите по буква