ДАЛЕКОСЪОБЩЍТЕЛЕН

ДАЛЕКОСЪОБЩЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Електр. Който се отнася до предаване на съобщения на голямо разстояние. С откриването обаче на свойството на късите вълни да се отразяват от йоносферата се прави преврат в далекосъобщителната безжична връзка. Х. Шинев, А, 7. За далекосъобщителните връзки, за отбраната,.., за измерителната апаратура в лабораториите трябва електроника! ВН, 1963, бр. 3735, 4.

◊ Далекосъобщителна техника. Електр. Клон от електротехниката, който се занимава с начините и средствата за предаване и приемане на сведения и съобщения на голямо разстояние посредством жична, безжична, оптична или друга система. Специалисти по далекосъобщителната техника.. от няколко дни усилено монтират новите съоръжения на телетипната централа. ВН, 1964, бр. 4118, 1.

Списък на думите по буква