ДАЛЕКСТРЀЛ

ДАЛЕКСТРЀЛ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Нар.-поет. За кон — който вижда на голямо разстояние. Улезна си у конушник, / изведе си врана коня, / врана коня нискогледа, / нискогледа, далекстрела. Нар. пес., СбАИ, 300.

Списък на думите по буква