ДАЛЕЧНИНА̀

ДАЛЕЧНИНА̀ ж. Остар. и диал. Далечина. — В учителския събор,.., реши са:.., че не е зле, ако са отворят такива педагогически курсове за селските учители и в казалийските градове, като са зема предвид бедността на учителите и далечнината на местата. Лет., 1876, 171.

Списък на думите по буква