ДАЛИЀНСКИ

ДАЛИЀНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. В баяния — далечен. Пусти уроки, пращам ги в далиенските гори, дето хора не ходят, дето петли не пеят Вл. Георгиев и др., БЕР, 316.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква