ДА̀ЛИЯ

ДА̀ЛИЯ ж. Цвете гергина. Dahlia variabilis. Сега във вазата привеждаха чела огнени далии и между тях само една бяла. Д. Спространов, С, 267. Кръглата леха в средата на градината.. беше грижливо изпъстрена с нацъфтели цветя: разноцветни ружи, далии, мушки, карамфили и едър ароматен босилек. Ив. Карановски, Разк. I, 130.

— От швед. собств.

Списък на думите по буква