ДАЛМА̀ТИ

ДАЛМА̀ТИ мн. Илирийско племе, населявало в древността областта Далмация (историческа област край Адриатическо море на територията на съвременната държава Хърватия). При прекосяването на Далмация се запознаваме с нейното богато историческо минало. В древността тази област била заселена с далмати.. и други родствени с тях илирийски племена. Л. Мелнишки, ПП, 149.

Списък на думите по буква