ДАЛМА̀ТЍКА

ДАЛМА̀ТЍКА ж. 1. Старинна царска дреха — късо наметало с дълги ръкави, употребявано при тържествени случаи. Царят седна, приведе тънката си снага, като да му тежеше далматиката. М. Смилова, ДСВ, 52-53. — Далматика! — извикаха неколцина.. Дрехата се гънеше като знаме, бледосиня, със сърмени едри везби, обсипани със скъпи камъни. Около огърлието се виеше дебел, позлатен гайтан. Ст. Загорчинов, ЛСС, 132.

2. Църк. Богослужебна дреха на католишко духовно лице; стихар.

— Лат. dalmatica.

Списък на думите по буква