ДА̀ЛНО

ДА̀ЛНО-. Книж. Първа съставна част на сложни думи със значение далеко-, напр.: далнобоен, далнобойност.

— Рус. дально-.

Списък на думите по буква