ДАЛНОВЍДЕН

ДАЛНОВЍДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Книж. 1. Който умее да предвижда, хода на събитията или действията много преди появата им, който вижда далече напред в бъдещето; проницателен. — Сега ми стават ясни думите на граф Игнатиева, на тоя прозорлив, далновиден мъж и държавник — тъкмо, неясно е бъдещето... Д. Спростанов, ОП, 209. По-благоразумните и по-далновидните люде се бояха от това разгорещяване на борбата, бояха се от един ускорен и гибелен за поробените край на тая борба. Д. Талев, И, 453. Не така мислеше кир Матеос. Далече по-далновиден, той веднага съобрази какви изгоди можеше да извлече за себе си, стига да узнае дали чорбаджи Гюро бе обещал на селските първенци да го подкрепи пред турските власти. А. Христофоров, А, 76. Далновиден политик. Далновиден ръководител.

2. Който съдържа или изразява такова предвиждане на развитието, на хода на събитията или действията много преди появата им. Според Дивисил Войводата е човек на днешния ден — .., не се вълнува от дълбоки и далновидни мисли. Това подценяване на Войводата е тенденциозно у Славейков. Лит. ХI кл, 54.

3. Който е породен от такова предвиждане на развитието, на хода на събитията или действията много преди появата им. Далновидна политика.

— От рус. дальновидный.

Списък на думите по буква