ДА̀ЛЧЕ

ДА̀ЛЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от дал; клонче.

Списък на думите по буква