ДАЛЯ̀Н

ДАЛЯ̀Н м. Рибол. Съоръжение от колове и мрежи за ловене на риба, което се поставя в река или недалеч от морския бряг; талян. И тръгвам надолу, към заливчетата, към плитчините, където рибарите залагат мрежите си, където са даляните... А. Гуляшки, ЗР, 75. — Паскале, кажи какъв рибар бях на младини! А?.. Моят познайник продължи: — Далянът ми беше долу, до Зейтин бурун. Маслен кос му викате сега. П. Бобев, ГЮМ, 78. Имаше и някакви други морски риби, попаднали по една, по две в мрежите на даляна. Д. Фучеджиев, Пл, 1969, кн. 23, 9.

— Тур dalyan. — Друга (диал.) форма: далиа̀н.

Списък на думите по буква