ДА̀МА

ДА̀МА1 ж. 1. Омъжена жена от състоятелните и образованите кръгове. Гостите задохождаха. Най-напред семейството на Костаки Аргиров,.., после бледобрадият дядо поп Сребро с попадията и двете си дъщери,.., почти едновременно с майора Грудова и жена му, прелестна и модна дама от висшия свят. Ив. Вазов, Съч. ХII, 36. И изучила беше доста добре вкусовете, привичките и нравите на столичните висши и особено офицерски дами, опознала беше техните слаби страни и лесно можеше да им

угажда и да им замазва очите. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 3-4, 236-237. Нацупен, Славун Дойков седна в едно кресло. До него седеше възрастна дама.. с множество брилянтни пръстени и с огърлица на тънката си суха шия. Д. Ангелов, ЖС, 107. — Никой не ви е натрапил насила дъщеря ни! — озъбва се жената със златните челюсти. — Ако не беше вашият син да ѝ завърти ума, днес тя с автомобил щеше да се разхожда и да бъде дама от обществото! Св. Минков, РТК, 171-172. // Разш. Разг. Жена, която умее да се държи в общество, жена с изтънчено държане, обноски и т. н. — Галчев има гости. Такова туй... две дами. — Дами? Какви дами? — Две госпожици от града. Й. Йовков, ЧКГ, 166. Тя бе също млада, също двадесет и три — двадесет и четири годишна дама. Д. Калфов, Избр. разк., 301. // Изобщо жената в обществото. В дипломатическото представителство, има и една дама, млада българка,.., дама от сой, от Чомаковия род в Пловдив. П. Незнакомов, ЖВ, 37. — Вместо да купи едно шоколадче на внуците си, ще развлича самотни дами по заведенията. Й. Попов, ИЖП, 18. За дамите се грижат и производителите [на оръжие] — за тях са предназначени елегантните и практични револвери. Диал., 1990, бр. 7, 10.

2. При танци — жената от танцуващата двойка. — О, рицарю на печалния образ! — каза тя шеговито,.. — Дами канят! Моля един валс! М. Грубешлиева, ПП, 201. В съседния салон звучеше оркестър и долиташе шум от танц,.. Младите танцуваха с дамите, които бяха тъй прекрасни тая вечер. В. Геновска, СГ, 94. // Разш. Разг. Жена в някаква двойка от мъж и жена. Двамата влязоха в залата и дамата забърза към сцената, а той остана назад.

3. Карта за игра с изображение на жена. Като дете седях прехласнат до коленете на циганките.. От ония години съм привързан към плъзгавия шум на тестетата, към ригите, дамите и валетата с общи кореми и еднакви, срещуположно извърнати глави. С. Северняк, ВСД, 103-104. Но Иванчо.. поиска да провери книгите [карти за игра] му и да види колко са дамите му. Ив. Вазов, Съч. VII, 36.

4. Шахм. Най-силната фигура в шахматната игра, която се придвижва на всякакъв брой полета по права линия или по диагонал във всички посоки; царица. Карастойчев беше в стихията си срещу Андреев — след жертва на пешка в дебюта той пожертвува втора, после предложи жертва на топ, а накрая и на дамата. РД, 1960, бр. 37, 4. Рубцева се оказа в по-лошо положение, трябваше да пожертвува дамата си за топ и малко след това се призна за победена. НС, 1958, бр. 17, 4.

◊ Кавалер и дама. Бот. Вид бегония с по два цвята на отделен стрък, от който единият е по-едър, кичест, а другият — по-дребен. Begonia tuberosa. Всеки ден се налагаше да се изкачва по криви и стръмни улички.. Тук живееха и застарели моми в загадъчно мрачни къщи, от чиито сайванти и прозорци надничаше мушкато и болно жълтееха саксии кавалер и дама. Ем. Станев, ТЦ, 82. Придворна дама. Жена от висшето общество в свитата на кралица, царица, принцеса и под. Княгинята свика всичките си придворни дами и когато те узнаха каква е работата, зарадваха се много. Св. Минков, СЦ (превод), 50. Тук [на приемите] идваха две бивши придворни дами,.., банкери, фабриканти. М. Грубешлиева, ПП, 222. На тридесет и три години, когато Гьоте се запозна с нея,.., тази фон Щайн е придворна дама и жена на щалмайстора на Карл Август. М. Арнаудов, Г, 23.

? Дама на сърцето. Книж. Любима, възлюбена. Той е решил да отвлече дамата на своето сърце.

— От фр. dame.

ДА̀МА

ДА̀МА2 ж. 1. Игра с два цвята камъчета или зърна по начертана фигура от четириъгълници. Даскалът четеше някакъв авантюристичен роман с цветни корици,.. А другите двама играеха на дама, караха се помежду си и се обвиняваха в измама. Ив. Мартинов, ДТ, 14. През един сивкав и студен следобед в края на ноември Абдул Азис както обикновено беше в Чираган и играеше с любимката си на дама. Ст. Дичев, ЗС II, 663.

2. Вид детска игра, при която се хвърля плочка и се скача върху начертана на земята фигура. Батювците по цял ден мъкнат на гръб или под мишница пеленачетата.. Големите така са свикнали с живия си товар, че когато се гонят или играят на "дама", с една ръка притискат към хълбока си детето, а с другата пазят равновесие. Ал. Гетман, ВС, 120. В училище играехме на "прескочи кобила", а на улицата на "дама". Д. Казасов, ВП, 36.

— Ит. dama (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959, 237). — Разговорник греко-болгарский, 1838 г.

Списък на думите по буква