ДАМАДЖА̀НА

ДАМАДЖА̀НА ж. Голям и широк стъклен съд с тясно гърло, обикн. с плетена обвивка, за вода, вино и др. течности. И пак на път, към София.. И пак е претъпкан видинският влак с кошници и дамаджани. Н. Тихолов, ДКД, 180. Тръгнах да търся голяма дамаджана с малко гърло. Г. Караславов, Избр. съч. II, 439. — Дамаджаната е пълна. Има още една. Додето не ги изпием, няма да си ходим. К. Калчев, ДНГ, 90.

— От ит. dami giana през тур. damacana. — Ив. Богоров, Френско-български речник, 1869 г. — Други (диал.) форми: дамажа̀на, демаджа̀на, джамада̀на.

Списък на думите по буква