ДАМАДЖА̀НКА

ДАМАДЖА̀НКА ж. Умал. от дамаджана; малка дамаджана. Мама беше сготвила чорбица,.. Похапнахме и пихме по една чаша

още некипнала шира от дамаджанката. А. Каралийчев, С, 212. — Булка, налей вино в чашите — каза Пинтеза, като ѝ подаде една дамаджанка. Нонка напълни чашите. И. Петров, НЛ, 183.

Списък на думите по буква