ДАМАЗЛЪ̀К

ДАМАЗЛЪ̀К, мн. няма, м. Простонар. 1. Домашни животни или птици, отгледани в къщи; тамазлък. Две волчета имахме, от наш дамазлък бяха, младички, хубави като гълъби. Й. Йовков, ВАХ, 104. — Слушай, чорбаджи, какво да ти кажа — продължи турчинът. — Те, твоите пилета, са хубави, зная ги, мой домазлък са те. Д. Талев, СК, 104. — Да не би Николинините крави да са от друг дамазлък? — .. — Лани тя ги взе по-гладни от твоите, а сега личат... Н. Нинов, ЕШО, 8.

2. Домашни животни или птици, които се запазват за разплод; тамазлък. Тези животни ги оставям за дамазлък.

3. Собствено производство на ракия, вино, туршия и др. под. Къньо е приготвил една дамаджана дамазлък за в случай, че стане работата. П. Незнакомов, СНП, 38.

— От тур. damızlık 'животно или растение за разплождане'. — Друга форма: домазлъ̀к.

Списък на думите по буква