ДАМАЗЛЪ̀ЧЕЦ

ДАМАЗЛЪ̀ЧЕЦ, мн. няма, м. Простонар. Умал. от дамазлък.

Списък на думите по буква