ДАМА̀РЧЕ

ДАМА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. от дамар1 (във 2 и 3 знач.). Печени дамарчета на скара.

Списък на думите по буква