ДАМАСКАЛЍЯ

ДАМАСКАЛЍЯ ед. неизм., мн. ‑ѝи, прил. Само в съчет: Сабя дамаскалия. Нар.-поет. Сабя дамаскиня. Стана мама му отиде, / че му сабята донесе, / сабята-френгията, / сабята дамаскалия. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 114.

Списък на думите по буква