ДАМА̀СКИ

ДАМА̀СКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Дамаск (столица на Сирия) . Никой освен сирийските майстори не знаел тайната за получаване на яката дамаска стомана. В. Дойков, НС, 7. Видяхме ирански миниатюри — резба от слонова кост.. Един коран на дамаска копринена хартия — тънка и жилава. А. Каралийчев, С, 47. Беше странно, че.. той.. — човекът, който четвърт век бе правил.. канапета от скъпа дамаска кожа.. сега виждаше.. само ония столове с пръчки за облегалки. К. Колев, ТЕ, 89. А Хаджи Генчо стоял, разгледвал една дамаска сабля, която откачил от стената, и цъкал с езика си, т. е. чудил са. Л. Каравелов, Съч. II, 55. Всички дамаски вестници отделят днес специално внимание на резултатите от приключилата в Казабланка конференция на ръководители на африкански държави. ВН, 1961, бр. 2914, 3.

Списък на думите по буква