ДАМАСКИНА̀Р

ДАМАСКИНА̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Съставител, преводач или преписвач на дамаскини. Дамаскините били написани на език, близък до говоримия език на българското население.. Най-бележити дамаскинари, чиито книги били разпространени нашироко, са поп Тодор от Враца (ХVII в.) и йеромонах Йосиф Брадати, родом от Елена. Ист. Х и ХI кл, 111.

Списък на думите по буква