ДАМАСКЍНЧЕ

ДАМАСКЍНЧЕ ср. Умал. от дамаскин.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква