ДА̀МБАЛУ̀МБА

ДА̀МБА-ЛУ̀МБА и ДА̀МБА-ДУ̀МБА междум. За наподобяване на звукове, издавани от тъпани и зурли. Он заванол да ока "бог да го прости" и сретал сватбаре. И они га изтепали и му казале да ока овака: "наруча се, напи се, дамба-думба, иу-у, и-и-и!" Нар. прик., СбНУ ХIV, 114.

2. Разг. В сказ. функция. Бумкам, удрям тъпани и зурли, свиря с тъпани и зурли. Цигани на тумба / насам са хукнали и дамба-лумба / хе още отдалеч. К. Христов, ЧБ, 66.

Списък на думите по буква