ДА̀МБАРАДУ̀МБАРА

ДА̀МБАРА-ДУ̀МБАРА междум. За наподобяване на звукове като при еднообразен припев на песен. Иззад конниците откъм трема идеше друг шум, като че се пееше игрива песен,.., ала от думите се чуваше само еднообразен припев, като "Дака-дука, дамбара-думбара". Ст. Загорчинов, ДП, 338.

Списък на думите по буква