ДАМГО̀САН

ДАМГО̀САН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от дамгосам като прил. Разг. Който е набеден, нарочен като някакъв (обикн. в отрицателно отношение); опетнен, опозорен, белязан. Бяха писали за него по вестниците и написаното той чувствуваше като рана от нажежено желязо по лицето си. Ще заздравее тя, но следата ще остане — черна следа на позор. Кой ще приеме в семейството си и ще се сдружи с дамгосан човек? А. Гуляшки, СВ, 207.

Списък на думите по буква