ДАМГО̀СВАНЕ

ДАМГО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Простонар. Отгл. същ. от дамгосвам и от дамгосвам се.

Списък на думите по буква