ДА̀МЛЕ

ДА̀МЛЕ, мн. няма, ср. Диал. Обредно надпрепускване с коне на Тодоровден; муканица.

— Друга форма: до̀мле. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква