ДАМЛО̀СВАНЕ

ДАМЛО̀СВАНЕ ср. Простонар. Отгл. същ. от дамлосвам.

Списък на думите по буква