ДАНА̀

ДАНА̀ ж. Диал. Юница, млада крава.

— Тур. dana. — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква