ДАНА̀ЙСКИ

ДАНА̀ЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до данаец и данайците. "Заклевам та, Ахиле,.., не допущай, щото моето тяло да лежи позорно на данайските кораби." Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 85-86. Патриархът изпрати призователно писмо на владиците и първениците български,.. Тие последните, научени да се не доверяват на "данайските" любезности, събраха се да размислят какво трябва да правят. Св. Миларов, Н, 1883, кн. 2, 151. Ти си ми седнал да хулиш тук Агамемнон Атреев, / вожда народен — задето с много го дари даряват / всички юнаци данайски: викаш си ти и кориш го. А. Разцветников, Избр. пр III (превод), 25.

Списък на думите по буква