ДАНА̀ЧКА

ДАНА̀ЧКА ж. Диал. Поизраснало и отбито женско теле.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква