ДАНГАЛА̀НА

ДАНГАЛА̀НА ж. Разг. Пренебр. Висока и обикн. слаба жена. Второто младо момиче в групата ми се видя много висока и кокалеста,.. — известно внимание заслужаваха само невероятно дългите ѝ крака.., а по едно време дангаланата със стройните крака извика: "Кой ще дойде с мене до таляна?" Ат. Мандаджиев, БЦР, 72.

Списък на думите по буква