ДАНГАЛА̀ШКИ

ДАНГАЛА̀ШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Разг. Пренебр. Прил. от дангалак.

— От Вл. Георгиев и др., Български етимологичен речник, 1971.

Списък на думите по буква